سامانه جامع سرطان- مردان
آمار سرطان در مردان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/25 | 
شایع ترین سرطانها در مردان استان گلستان در سال ۱۳۹۹ شامل سرطانهای معده، ریه، روده، پروستات، خون و مری می باشند. تعداد و میزان بروز استاندارد شده سنی (در هر ۱۰۰ هزار نفر) سرطانهای شایع در مردان استان گلستان در سال ۱۳۹۹ در جدول زیر نشان داده شده است.
 
تعداد و میزان بروز استاندارد شده سنی (در هر ۱۰۰ هزار نفر) سرطان های شایع در استان گلستان در سال ۱۳۹۹- مردان
نوع سرطان تعداد میزان بروز استاندارد شده سنی (در هر ۱۰۰ هزار نفر)
معده ۲۰۵ ۲۶.۶
ریه ۱۹۰ ۲۳.۴۲
روده ۱۷۴ ۲۱.۳۷
پروستات ۱۵۰ ۲۰.۸۸
خون ۱۰۳ ۱۱.۵۵
مری ۹۰ ۱۱.۲۷
نشانی مطلب در وبگاه سامانه جامع سرطان:
http://goums.ac.ir/find.php?item=199.20754.54116.fa
برگشت به اصل مطلب